TECHNICKÉ ZMĚNY – PŘELADĚNÍ PŘIJÍMAČŮ

Bližší informace naleznete na stránkách kabelové televize.
Uživatelé KT v Sezemicích na www.ktsezemice.cz .
Uživatelé KT ve Chvaleticích na www.ktchvaletice.cz .