Noční blok SPICE na Viasat Explore

Viasat World Limited oznamuje, že

s účinností od 1. ledna 2019 – na území České republiky –  z a s t a v u j e  vysílání nočního bloku SPICE a  p r o d l u ž u j e   vysílání televizního kanálu Viasat Explore na dvacetičtyřhodinové vysílaní (24/7).